วิธีใช้งานโปรแกรม

รวมวิธีใช้งานโปรแกรมแต่ละโมดูล แนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

คุณลักษณะสินค้า สี ขนาด
คำนวณค่าขนส่ง สินค้า แต่ละจังหวัด
ทำใบเสนอราคา โปรแกรม techknows
ค่าบริการ จัดส่งสินค้า แต่ละจังหวัด
ระบบ กรองข้อมูล Filter data ที่ทรงประสิทธิภาพ
สร้างกลุ่มลูกค้า เพิ่มไลน์ สร้างใบเสนอราคา
การตัดสต๊อก และ การสั่งซื้อสินค้า
วิธี นำสินค้าเข้าคลัง อัตโนมัติ
วิธีสร้าง ใบนำเข้าสินค้า ด้วยโปรแกรม techknows
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ด้วยโปรแกรม techknows
วิธีทำใบเสนอราคา ด้วยโปรแกรม techknows