ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

หน้านี้อธิบายเงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์คลังสินค้า techknows.co ผู้ใช้เมื่อใช้ เมื่อดำเนินการชำระเงินและเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ จะถูกกำหนดให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ techknows.co ทุกการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดนั้น เรา ( techknows.co ) มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งานของท่าน หากพบว่ามีการกระทำผิด หรือสร้างความเสียหายในกับเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น ทางเราจะทำการยุติการใช้งานบัญชีทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน

techknows.co เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องชำระค่าบริการก่อนที่สมาชิกเวบไซต์ จะสามารถใช้บริการได้ สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการรายปี และยังไม่ครบกำหนดหมดอายุของซอฟต์แวร์ จึงจะได้รับการอนุติการใช้งานจากทางผู้ดูแล หากพบการละเมิด ทางทีมงานจะดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการย้อนหลังทันที

นโยบายการคืนเงิน ๆ

techknows.co เป็นซอฟต์แวร์และที่ต้องดำเนินการติดตั้งและใช้งาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากที่ได้ทำการชำระเงิน ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์แล้ว โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท โค๊ดบี จำกัด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน 41/94 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี, 11120 โทร. 094.185.9962